Ciągnik akumulatorowy GAD-1

Ciągnik akumulatorowy GAD-1 jest maszyną wyposażoną w innowacyjny napęd akumulatorowy, który jest określany, jako tak zwany napęd zeroemisyjny.

Certyfikat Vacat

Ciągnik przewidziany jest do przewozu ludzi na nachyleniach do ± 25° oraz transportu ładunków na nachyleniach do ± 30°. Może się poruszać po trasach podwieszonych ciernych typu dopuszczonego (na bazie dwuteownika I155) już istniejących i stosowanych w kopalniach lub dedykowanej trasie zębatkowej. Do łączenia trasy zębatkowej z trasą cierną stosowane są specjalne szyny zmiany napędu. Przejście z napędu ciernego na zębaty i odwrotnie odbywa się automatycznie.

Bezemisyjny ciągnik jest rozwiązaniem, które powinny znacząco przyczynić się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i komfortu pracy w przewozie ludzi oraz przy transportowaniu ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń.

Certyfikat Vacat

Główne zalety ciągnika akumulatorowego:

  • napęd akumulatorowy, na bazie ogniw litowo-polimerowych o dużej gęstości energii, dzięki któremu eliminuje się emisję spalin i redukuje się ilość wydzielanego ciepła,
  • silniki z magnesami trwałymi, które podnoszą sprawność napędu i wydłużają czas eksploatacji do kolejnego ładowania lub zmiany modułu akumulatorów,
  • rekuperacja energii podczas jazdy po upadzie oraz podczas hamowania manewrowego,
  • możliwość poruszania się na trasie zębatkowej, co zwiększa siłę uciągu ciągnika,
  • zaawansowany technicznie układ sterowania wraz z rozbudowanym systemem kontroli i zabezpieczeń pracy podzespołów.

Ciągnik może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych, w polach metanowych i niemetalowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W przypadku, gdy stężenie metanu w otaczającej atmosferze przekroczy 1.5% ciągnik będzie automatycznie wyłączony do czasu, gdy stężenie metanu ulegnie zmniejszeniu.

Ciągnik akumulatorowy GAD-1 przystosowany jest do ładowania akumulatorów ze specjalnie skonstruowanej do tego celu ładowarki MŁ-1 o mocy 50 kVA na napięcie 500 V lub 1000 V. Zasilanie modułu ładującego jest możliwe wyłącznie z wyłącznika stycznikowego.

Charakterystyka techniczna
Siła pociągowa kół ciernych – max. dla 4 wózków napędowych 80 kN
Siła pociągowa kół zębatych –max. dla 4 wózków napędowych 120 kN
Prędkość z napędem ciernym - nominalna /max. 1,07 m/s / 2m/s
Prędkość z napędem zębatkowym - nominalna / max. 0,69 m/s / 1,4 m/s
Długość ciągnika z czterema napędami 17,9 m
Wysokość mierzona od szyny jezdnej 1,36 m
Szerokość 1,06 m
Masa ciągnika z czterema napędami 12 t
Dopuszczalna temperatura w wyrobiskach pracy ciągnika +5°C do +35°C
Prędkość znamionowa silników elektrycznych 900 obr/min
Moc znamionowa pojedynczego silnika w wózku napędowym 10,8 kW
Moment znamionowy silnika w wózku napędowym 114,6 Nm
Napięcie znamionowe baterii 265V DC

Wyrób ten został wyprodukowany pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001 oraz PN-N-18001:2004 certyfikowanego przez Bureau Veritas Certification.

Certyfikat Bureau Veritas Certification numer PL003100/P

Certyfikat Vacat

Nasi partnerzy